Het bestuur van "De Oude Flesch" wordt gevormd door:

voorzitter                                                Willem van Traa    wvantraa@xs4all.nl                                                     
secretaris                                               Joke Andringa        d.andringa@upcmail.nl
penningmeester en vice voorzitter    Klaas Prins                klaasprins43@gmail.com
2e secretaris en P.R.                            Arie Vijfvinkel        vijfvinkel@hotmail.com


ga terug naar de startpagina