Contact

E-mail adres: info@deoudeflesch.nl
Sociale media: http://www.facebook.com/oudeflesch
Lidmaatschap: € 45,– per jaar
Huisgenoten: € 10,– per jaar
Bank nr.: IBAN: NL90INGB0004142725
t.n.v. “De Oude Flesch” – Linschoten
Verenigingsregister Kamer van Koophandel: Nr. 40103168

Bestuur

Voorzitter Willem van Traa
Secretaris John Poot
Penningmeester, vice voorzitter Klaas Prins
Facebookbeheer,
2e secretaris
Ton Vermeulen
Beheerder Bibliotheek Henk Hettinga
Redactie Tijdschrift:
Hoofdredacteur Johan Soetens
Rob Faassen
Coos van Deursen
Beurscommissie:
coördinator Klaas Prins
Materiaalbeheerder Henk Pluim
Arie Vijfvinkel
John Poot