Links

Overzicht met handige links

Het is duidelijk dat de relatie met het gedistilleerd nog volop bij de club aanwezig is, we zijn als verzamelaarsvereniging immers in 1979 opgericht bij distilleerderij Bols in Nieuw Vennep en het eerste wat ons samen bond waren de kelderflessen.

We hebben voor u geprobeerd een kleine onderverdeling te maken;
verzamelaars, musea, glas gerelativeerd, gedistilleerd gerelativeerd een rubriek allerlei en tenslotte Pinterest.com met heel veel Foto’s. Kijk ook op de ledenpagina: “snoepkes van het internet”, een bonte verzameling.

Mist u iets geef dat dan door op: info@deoudeflesch.nl