Tijdschrift Verzamelaars vereniging “De Oude Flesch”

Tijdschrift

40 jaar

De vereniging en het blad, het begon allemaal in 1979 met een artikel over flessenverzamelaar Peter Vermeulen in de Telegraaf en een paar maanden later was er in Nieuw Vennep bij het aldaar gevestigde Bols Museum een bijeenkomst met 16 deelnemers en werd de verzamelaars vereniging “De Oude Flesch” opgericht. Belangrijkste doelgroep de flessen verzamelaars, oude Genever flessen uit de tijd dat ze nog mond geblazen werden veel kelderflessen en likeurflessen ook wijnflessen.
Sindsdien heeft het aantal leden zich internationaal uitgebreid ook qua onderwerpen heeft de inhoud van ons blad een verbreding ondergaan. Van een knus clubkrantje zijn we gegroeid naar een internationaal gewaardeerd tijdschrift maar onze wortels in de gedistilleerd industrie verwaarlozen wij niet.

De vereniging heeft naast leden uit heel Nederland, ook leden in Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, Suriname en Australië.

 

Glashistorisch Tijdschrift

De vereniging is de uitgever van het Glas Historisch Tijdschrift, een kwartaalblad dat de laatste 10 jaar al volledig in kleur wordt uitgebracht, met als belangrijkste doelgroep de verzamelaars van oud gebruiksglas, flessen, drinkglazen, oud Romeins glas, inktflessen, bodemvondsten, etc.

 

 

 

 

 

 

DOEL:

Verzamelaarsvereniging DE OUDE FLESCH stelt zich ten doel het bevorderen van interesse in, en het verbreden van kennis over gebruiksglas van de oudheid tot heden. Dit heeft betrekking op de productiemethoden, de industriële verwerkingen aspecten rond het gebruik van glas. Zij bevordert en ondersteunt het verzamelen van en het onderzoek naar historisch verpakkingsglas, drinkglazen en branche gerelateerde artikelen in de meest brede zin van het woord en streeft naar  een vriendschappelijke samenwerking tussen haar leden onder andere door de uitgave van een kwartaalblad, en een driemaandelijkse bijeenkomst.Ook wil de vereniging samenwerken met gelijkgerichte organisaties waar ook ter wereld.