Flessenloods

Flessenloods

De Flessenloods

Al in het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw kwam er behoefte aan wat duidelijkheid rond de benaming van de verschillende flessen. Sinds 1984 zijn er verschillende commissies binnen de verzamelaarsvereniging “de oude flesch” aan het werk geweest en na veel noeste arbeid kwam er in 1988 (in een tijd ver voor het internet) een bundel uit onder de titel “de flessenloods”. De vraag er naar was zo groot dat het twee maal moest het worden bijgemaakt, gewoon gestencilde bladen met zwart/wit foto’s ! In oktober 2009 kwam de flessenloods ook op het internet beschikbaar, helaas is die site later gecrasht.
Nu komt de site in 2020 weer terug, met veel dank aan de samenstellers van destijds maar met de voetnoot dat we jaren verder zijn en er inzichten op sommige punten gewijzigd kunnen zijn.

 

Helaas lukte het niet om in een keer de link te kunnen leggen met de flessenloods, het programma was mede door de vele kleurenfoto’s te groot en te zwaar, vandaar onderstaand een kleine indeling;

 

  1.    Een woord vooraf en verklaring bij foto’s en teksten
  2.    van    blz   4 tot 19
  3.    van    blz. 20 tot 34
  4.     van   blz. 35 tot 50
  5.     van   blz. 51 tot 66
  6.     van   blz. 67 tot 75

 

 

DISCLAIMER

De Flessenloods, werk in uitvoering
Al snel na de oprichting van onze vereniging bleek er grote behoefte te bestaan aan een eenduidige benaming van de grote hoeveelheid verschillende vormen van flessen. Besloten werd een naslagwerk te maken, dat uiteindelijk in 1988 als ‘De Flessenloods’ het licht zag. Deze gestencilde versie bleek in een behoefte te voorzien en moest enkele malen herdrukt worden. Met de bouw van onze website werd besloten een herziene digitale versie van de Flessenloods te maken en op de website te zetten. Ook de digitale Flessenloods sloeg goed aan, getuige het grote aantal hits. Daarna is bij ons derde lustrum de digitale Flessenloods opnieuw bijgewerkt en van betere foto’s en beschrijvingen voorzien.
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en is er weer behoefte de laatste versie van de Flessenloods te herzien. De tekstdelen dienen aangepast te worden aan nieuwe inzichten, literatuur en archeologisch onderzoek. En de foto’s kunnen groter en scherper afgedrukt worden. Gelukkig zijn de digitale mogelijkheden fors verbeterd om een mooie nieuwe versie te kunnen publiceren.
Maar, zoals ook in het oorspronkelijke voorwoord werd gezegd, in het maken en bijhouden van de Flessenloods is over de jaren vele honderden uren werk gaan zitten. Wij kunnen dan nu ook geen publicatiedatum aangeven, maar gaan gewoon aan te werk.
Dat betekent wel dat wij de nu beschikbare versie van de Flessenloods van een ‘disclaimer’ moeten voorzien, omdat het door zijn leeftijd niet meer de meest recente informatie op het gebied van flessen en/of glas kan weergeven. Wij vragen de gebruikers dan ook daarmee rekening te houden en bij twijfel onze website of Facebookpagina te raadplegen.
Namens de Oude Flesch, Willem van Traa